Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 23 juni 2015

"Learning by doing"- kompetensutveckling när den är som allra bäst!

Som en del i vår ansökan om pengar från Facebook, var ett av våra  mål att utveckla den digitala kompetensen hos alla medarbetare på vår skola. Vi ville också utveckla "storyfication" tanken på hela skolan och på lågstadiet koppla detta till ASL. Utifrån detta har vi sedan planerat våra k-dagar.

Under dessa dagar har vi utvecklat kunskaperna kring programmering via våra EV3 robotar. En riktig toppen dag. Så många pedagogiska diskussioner som satte fart  mitt i programmerandet. "Learning by  doing" är verkligen att rekommendera.

Vi har fortsatt arbetet genom miniföreläsningar och workshops.
Jag visade en film som handlade om omdefinieratlärande, sedan fick kollegorna "tänka själv" över vad de använt/använder de digitala verktygen till och med vilket syfte.
Filmen är publicerad av Ola Henningsson

Eftersom eleverna på skolan, numer har ipads till förfogande,  så var ett syfte med denna dags arbete att personalen skulle bekanta sig med ipaden och lära sig hur man gör en imovie. Jag delade in pedagogerna i par, men alla skulle göra varsin imovie med rubriken "omdefinierat lärande", ville att alla verkligen skulle lära sig.
Vi avslutade med filmvisning.

Näst kommande k-dag, föreläsningar kring storyline, ASL och bloggen som verktyg för att utveckla det entreprenöriella förmågorna. Sedan workshops där personalen utifrån förkunskaper blev indelade i olika grupper. Vår specialpedagog visade specialpedagogiska appar, talsynteser etc, pedagog på lågstadiet visade bl a  bookcreator och jag visade några av google apps, kopplade till bloggen.

Vi kände nog alla att dessa dagar verkligen gav oss mycket. Äntligen en rödtråd att förhålla sig till. Vi själva har styrt innehållet utifrån våra behov. Är glad att vi har en rektor som värdesätter detta och inte trycker in en massa annat. När lusten till lärande kommer inifrån, det är då vi verkligen lär!

Insåg att det var mycket som pedagogerna skulle behöva träna på utan mig närvarande därför skapade jag en flik, på denna blogg,  full av instruktions filmer till både ipads och mac. Samma filmer som eleverna också använder för att veta hur de ska ex publicera bilder etc.
instruktionsfilmer

Vi fortsätter med utvecklingsarbetet under höstterminens k-dagar och vi ser alla fram emot dem med glädje.

Nu ska jag ta en välförtjänt ledighet, men har så mycket att redan se framemot under höstterminen. Mer om detta vid ett annat tillfälle.