Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 22 april 2015

En no-lektion med grund för bedömning.

Vi har arbetat kring kemiska reaktioner på olika sätt. Inspirerad av nationelltprov uppgift för något år sedan utförde vi detta experiment. Vi observerade vad som hände i burken. Jag hade tejpat fast en brustablett i locket på en plastburk, hällt i vatten och sedan vände jag burken upp och ner. Det blev en häftig raket. Vi diskuterade vad som hänt i burken, vilka ny ämnen kan ha bildats, ämnens olika tillstånd etc. 

Jag informerade eleverna att nu skulle vi göra detta test igen och sätta igång två burkar. Burkarna skulle skjutas upp samtidigt, eleverna fick fundera ut minst 4 saker att tänka på om man vill ha ett så rättvist resultat som möjligt.
Utifrån elevernas tankar gjorde vi experimentet  med två burkar. Vi reflekterade över vad mer som kunde ha påverkat resultaten eftersom vi inte lyckades få dem att skjutas upp samtidigt.

Filmburkar, tuggummiburkar fungerar toppen.

onsdag 15 april 2015

Sett 2015- Lust att lära

Två intensiva dagar. Min önskan innan SETT var att inspireras till att hitta nya digitala vinklingar. 

Första föreläsningen " Sluta whina". Startade upp med dessa tänkvärda ord av John Dewey
En föreläsning som bekräftade många av mina egna tankar och idéer. Inspirerande av @joha88

Var sedan och  lyssnade på Cecilia Jalkebo "Tusen tips på trekvart" . En bra föreläsning med massor av digitala tips. Presentationslayouten var otroligt snygg, gjord med hjälp av  Canva. Måste testas inför min nästa föreläsning.

Micke Hermansson, duktig retoriker sa många tänkvärda ord och tips för minnesstrategier. Tror definitivt på idéen " Grej of the day".

"Pedagogisk Glutamat" fångade mitt intresse eftersom det kändes nära vårt eget arbetssätt "Storyfication". Eleverna lockades till inlärning via "World of word craft". Arbetet skedde på gymnasiet. "Tävlingsmomentet skapar lust att lära"
Från att ha varit ett svenska projekt har man nu hittat samarbete med andra ämnen. Det tycker jag är häftigt eftersom att ämnesövergripande arbete är mer ovanligt i de högre stadierna. 
Föreläsningen avslutades med dessa innehållsrika ord.
"Får lärarna tid att vara kreativa, så blir det kreativa till elevernas gagn"

Vill också tipsa om att läsa denna artikel, som befäster det jag starkt tror på och försöker implementera i min egen undervisning
Spelifiering ökar engagemang

Röda tråden för de föreläsningar jag gick på, sammanfattar jag med orden "sammanhang och meningsfullhet skapar lust att lära".

Sist men inte minst var att vi  "sparade" 40 000 kr till skolan genom att besöka  SETT mässan. Vi har EV3 robotar och i en monter fick jag reda på att det har det kommit en app som gör det möjligt att programmera via ipaden. Det gör att vi sparar en investeringskostnad för skolan ;-).....en lång historia.  
måndag 13 april 2015

Det flyter på ;-)Under veckan fick jag och min kollega Eva reda på att vi har fått Gudrun Malmer stipendiet.

"Gudrun Malmers stiftelse utdelar stipendier till pedagoger som vill arbeta forskningsbaserat med utvecklande pedagogik inom matematikens område."

Vårt projekt arbete heter "Omdefinierat lärande inom matematiken"


Syftet för oss med projektet  är att utveckla och utvärdera arbetssätt inom matematiken med digitala verktyg, om digitala verktyg och entreprenöriellt förhållningssätt leder till engagemang och förståelse för begreppen, area, skala och omkrets. 

Vi kommer att dela med oss av arbetet via en projektrapport som kommer att finnas tillgänglig på stiftelsens hemsida efter avslutat projekt.


Idag fick vi dessutom reda på att vårt bidrag www.greenshipofalvik.blogspot.se är nominerat inom kategorin "Tema" i "Webbstjärnan" . Vilken vecka!  Som om det inte vore nog så får vi dessutom nöjet att tillbringa två dagar på SETT-mässan, och få ytterligare inspiration.Ja, vad ska man säga. Jag har världens roligaste jobb!!!