Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 25 augusti 2014

Ämnesintegrering

Våra nya ämnesövergripande  tankar har börjat slå rot.  Blickar tillbaka då och då på förra årets projekt "HouseofAlvik" som blev väldigt lyckat. Blir stolt när jag läser den fina artikeln i tidningen Origo. Tacksam över att de lyckades fånga projektet tankar på ett så bra sätt. I tidningsupplagan var det dessutom en massa fina bilder på våra duktiga elever i år 6.

Detta läsår hoppas vi på att kunna skapa ett ytterligare "super projekt" ;-). Den gröna linjen kommer att utgöra den röda tråden i vår undervisning. Miljö och hållbarutveckling kommer att vara fokusområden i såväl no som so ämnena.

Vi startade upp höstens arbete med att förbereda för kommande undervisning och uppdrag. Eleverna samarbetade, upptäckte, undersökte och tillverkade båtar samt vattenhjul. Vi besökte en skvaltkvarn för att se hur den fungerade. Eleverna skulle tillverka ett vattenhjul som snurrar så långsamt som möjligt och ett som snurrar så snabbt som möjligt. Hur skulle de se ut? Detta var arbetsuppgifterna

måndag 18 augusti 2014

På väg mot nya mål

Nu är vi på väg igen mot nya mål. Tre dagar i fjäll miljö har öppnat fler kreativa dörrar. Att få komma iväg som arbetslag och givetvis skola är framgångsrikt. Tid att mötas, prata, skratta och leva tillsammans. Det skapar en vi känsla. Är glad för att vi har en chef som ser vinningen i detta.

Vi ska under detta läsår också ta med våra elever på ett par resor.  En med precis samma syfte som vår uppstartsresa och en virtuell resa.

Vår virtuellaresa är ett nytt Storyfication projekt. ”Green ship of Alvik” är namnet på fartyget som kommer att ta oss med på en jordenrunt resa. Vi har tittat på förmågorna i de olika ämnena och vilket centraltinnehåll vi vill arbeta kring. Vi har skapat en ram för projektet. 

Vi kommer använda oss av många olika "nya" och gamla beprövade digitala verktyg. Ett verktyg som jag verkligen fastnat för är https://tourbuilder.withgoogle.com. Vilka möjligheter det ger vårt projekt. Ser verkligen framemot att sätta igång!!!

Sketch up kommer givetvis att finnas med, liksom sweethome 3D. Två av mina favorit program. Vi kommer också under detta läsår att arbeta för att eleverna får ännu mer inflytande i/över storyfication arbetet.

Ser verkligen framemot att sätta igång!

I dag höll jag i en en workshop för mina kollegor kring olika digitalaverktyg. Jag gick igenom exempel på verktyg och de fick sedan uppgiften att med hjälp av de olika presenterade digitala verktygen: imovie, goanimate, powtoon etc gestalta vad är "Entreprenöriellt lärande".

Det gav bra diskussioner och ett härligt samarbete kollegor emellan. Vi kommer att försöka ha denna typ av aktiviteter återkommande under läsåret.
Som mina kollegor sa: det är tillsammans man lär sig! Bra utvärdering av denna första dag på arbetsplatsen.