Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 29 augusti 2016

En bra start

Nu har pusselbitarna inför detta läsår fallit på plats. Nytt storyfication projekt på G. Denna gång kommer vi att använda oss av wordpress via webbstjärnan.  Vi har kick-off för projektet på fredag och mer info kommer då. Det känns i maggropen att detta projekt kommer att fånga eleverna:-) 

Hösten kunde inte börja bättre, glad över den fina guldäpple nomineringen, glad över att vår bok har släppts  "Vi får det att funka", (..och att jag får åka till Bokmässan 22-23 september),

 glad över att få arbeta med min fina klass ytterligare ett läsår.

Under föregående läsår erhöll skolan 75 000k från Facebook  för att utveckla teknikundervisningen på skolan samt 10 000kr från teknikspanarna. Vi har bl a inhandlat programmerbart  lego- Wedo, för pengarna. Under de första skoldagarna fick eleverna i år 4-6 utforska och samarbeta kring det nya WEDO legot.
Vi i personalen utforskade legot under k-dagarna

Eleverna skulle också bygga ett torn som var 3 sugrör högt, kunde bära en pingisboll på toppen samt klara av minst 3 klipp med saxen. Detta var uppstart till hållbara konstruktioner som eleverna kommer att fortsätta arbeta med under läsåret.


På skolan är vårt gemensamma arbete inriktat på teknik ur ett ämnesövergripandeperspektiv. I år 5-6 kommer att fortsätta arbeta kring stabila konstruktioner, programmera jordbävningssimuleringar med wedo, reflektera över hur man bäst bygger för att klara jordbävningar. Tillsammans med detta lär vi oss om hur och varför de blir jordbävningar. Ett område som innefattar såväl, geografi, teknik, fysik som svenska.
Vi använder oss av appen "wedo" för att filma, reflektera och dokumentera våra undersökningar. Ett material som helt klart är värt att satsa på.