Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 21 maj 2015

Teknik med förmågorna i fokus

Under läsåret har eleverna fått bygga upp sina stugor i olika delar av världen. I både NO och SO har miljö och hållbarutveckling varit i fokus. Slutprodukten för eleverna blir att presentera deras arbete för föräldrarna under en redovisningskväll.  Sista uppdraget i teknik blir att eleverna ska presentera deras objekt med fokus på ändamålsenlighet, funktion, miljöval och design. Dessa punkter har funnits med som en röd tråd genom hela teknik undervisningen. Eleverna fick först fylla i detta blad innan de började göra sin imovie.

Filmerna har de lagt på affärsbloggarna på Greenship. Nedan ser ni ett exempel. Riktigt imponerade av våra elever!Ett bra bedömningsunderlag för mig i tekniken!
Detta är förmågorna i teknik:
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Via teknikarbetet i från skiss till digitalritning i appen planner 5 D, till slutprodukten av huset så har eleverna fått möjlighet att utveckla alla förmågorna.onsdag 6 maj 2015

Läxor inte svart eller vitt!Debatten om läxornas vara eller inte vara fortsätter. En irritation hos mig stiger. I denna artikel lyfter man upp det igen.
http://www.dn.se/insidan/utan-laxor-maste-vi-elever-ta-mer-ansvar/

Jag tror inte  att"Alla" läxor utvecklar eleverna. Som det står i artikeln "jag pluggade in fakta och kunskaper utan att lära mig något""eller "jag kommer ihåg helt meningslösa matematikläxor där vi inte lärde oss något" Det är inte LÄXORNA, i sig som ska bort, utan "MENINGSLÖSA LÄXOR". Det är den pedagogiska tanken bakom som är viktig.

På vilket sätt vill jag förbereda mina elever. Mina elever kan få ex mattefilm som läxa, för att sedan kunna lyfta undervisningen till en högre nivå. Diskussionen ska handla om vad som utvecklar eleverna, inte läxornas vara eller inte vara! 

Det är innehållet i läxan som är viktig!... En jämförelse "om jag som läkare inte ger min patient en medicin som denne  behöver för att utvecklas, gör jag inte fel då?" Tabellträning (alla 4 räknesätt) är så otroligt viktiga, för fortsatt utveckling. Det behöver inte ta mer än 5-10 min att sätta sig och träna en tabell innan man sätter sig och spelar ex. Brukar säga det till både mina elever och egna barn. 10-15 min innan annan aktivitet är inte mycket tid.

Som sagt 3 egna barn och lärare, men nog är det enklare att motivera dem att utföra arbetet när det kommer från skolan om det är en "läxa"

Olyckligt att det blir Svart eller Vitt! Träna behöver vi för att bli bättre oavsett om det gäller idrott, läsning, eller tabellträning. 10000 timmar för att bli bra på något säger forskningen!

söndag 3 maj 2015

Digitalaverktyg underlättar för bedömning i bild

I min tjänst undervisar jag ma/no/tk och bild i år 4-6. Vid betygsättning och omdömesskrivning i bildämnet  så upplever jag att det många gånger är svårt att samla in allt material från eleverna. De är otympliga eller hänger uppsatta på olika väggar.  Modellen för i år är att eleverna fotar sina verk och delar/droppar sin keynote/prezi/googlepresentation med mig.

Det fina med denna variant är att eleverna samtidigt kan göra en reflektion över sitt eget arbete och sina bilder. Vad är jag mest nöjd med i bilden, vad hade jag kunnat utveckla. Hur tycker jag att jag tolkat bilden etc.

Jag kan göra bedömningen hemma likväl som på jobbet. Tack kollega Lisa för att du gav mig den iden! Sprid vidare...