Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 22 oktober 2014

Interaktion via Skype

Glädjen över att alla kan delta! Under förra veckan hade vi läsgrupper, min kollega Linda hade fixat så att vår elev på sjukhusskolan i Göteborg kunde vara med. Eleverna läste högt för honom och han läste för dem vi "SKYPE". Tänk vilka möjligheter vi har, inkudering via IKT. Han har också deltagit i lektioner , genomgångar etc. Vi har en blogg som vi delar med honom. Eleverna lägger ut filmer från vad som händer på skolan, matematikproblem etc och han ger oss problem tillbaka. Vi interagerar på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Denna blogg har vi privat, men bloggen som verktyg är fantastisk.

Skype skapar också möjligheter. Har gjort ett konto via Mysteryskype. Genast fick jag kontakt med lärare runt om i världen. Nu närmast har vi bokat in en "skype" träff med en skola i USA. Det ska bli jättespännande. Eleverna har ingen aning om var de andra eleverna befinner sig. Vi kommer att testa ett koncept som heter "20 questions" Vi ska ta reda på var de befinner sig i världen genom att ställa olika typer av frågor. Med kartböcker till hands ska vi försöka lösa problemet. Det ska bli superkul.
Här nedan ser ni ett  klipp från en "Mystery Skype" session.


tisdag 14 oktober 2014

Bedöma via code.org

I kunskapskraven för betyg  i teknik står det bl a
"Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt."
det står även...

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord."

I vårt arbete med att koda så får jag en bra grund för min bedömning genom denna reflektion.

Vi kommer att ha ett uppdrag i "GSO" på fredag där eleverna via code.org ska lösa problem och utvärdera sin lösning med hjälp av reflektionsmallen.tisdag 7 oktober 2014

Kod

I veckan har vi kodat för fullt! Vi har utvecklat kunskaperna om programmering, matematik, teknik. Vilken bra sida code.org är. Vi startade med "an hour of code" och har fortsatt med vidare uppgifter. Eleverna kommer så småningom att få lära sig att göra egna spel. Eftersom våra EV3 robotar också bygger på blockprogrammering så tänkte vi att detta är en bra start. Detta kommer att vara steg två i vårt programmeringsarbete.


Jag kommer att arbeta med digitala verktyg även tillsammans med F-3 på måndagar. Inspirerad av Mathias Näsbjers planering  kring Digitalkunskap. Ett tydligt upplägg som jag kommer att anamma i de lägre årskurserna. På mellanstadiet så ligger den digitalkunskapen invävd i vår PP och vårt ämnesövergripande arbete. På konferens kommer jag att visa denna film till övriga pedagoger för att delge dem tanken bakom programmeringen och hur det även är anammat vid högre studier.


fredag 3 oktober 2014

Arbete på topp!

En summering av veckans arbete ger ett stort :-) Eleverna har kommit igång med sina egna bloggar. Samarbete står högt upp på listan. Bra träning i att ge och ta. Reklamfilmer för affären är snart publicerade, några väljer dessutom att skapa egen musik till reklamfilmen. En del väljer imovie, andra pow toon samt photo booth. Roligt att se att de lärt sig behärska så många olika digitala verktyg.

Vi har också lagt till en ny sida i bloggen. Processen i film gå gärna in och kika

Under veckan har vi också fördjupat och ökat förståelsen för bråk. Vi arbetade med bråk på tallinjen. Eleverna fick varsin lapp på ett bråk eller decimaltal och skulle motivera varför de valde att stå på just det stället på tallinjen.
Innan detta hade de tränat på att storleksordna bråk och delgivit varandra hur man kan tänka för att avgöra hur stort ett bråk är. Först parvis och sedan i större grupp. såg verkligen hur förståelsen för att ex 0,06 är mindre än 0,1 kom tydligt fram på detta sätt. Det gäller också att jag som  pedagog för samtalet åt det håll den önskar och vad jag vill lyfta fram.

Eleverna fick också dra en lapp och ställa sig i rummet efter väggen där de tyckte att deras lapp passade in. Det var omkretsen i rummet som vi pratade om. Var hade man gått halva vägen, 1/4, 1/8. De övriga eleverna fick motivera varför de trodde att " Kalle" ställt sig just där.

Som deltagare men även handledare i matematiklyftet så får vi tips på så många otroligt bra övningar för att öka förståelsen för tal i bråk och decimalform. Både via utbildningen och av varandra. Kollegialt lärande när det är som allra bäst!

Detta är en sådan uppgift, för att förstå att ex 2/4är detsamma som 1/2 eller att 4/3 är en hel och 1/3