Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 25 april 2014

Hurra, hurra, hurra!!

Nominerade i webbstjärnan, gissa om vi är överlyckliga. Eleverna har verkligen jobbat hårt för det här. Imponeras varje dag över vilka super klasser jag arbetar i/med. Uppdraget vi arbetade med i dag var bara ett exempel.

I bostadsrättsföreningen ska man bygga en stor sandlåda. Eftersom de har hört att du är duktig på att göra volym beräkningar så har du blivit tillfrågad om att utföra uppdraget.
Sandlådan ska rymma precis 4500 liter sand. Du går över till en granne och ni hjälps åt. Skissa upp er sandlåda. Använd sedan googlesketchup och ”tillverka” er sandlåda. 


Här kan ni se vilka Idéer eleverna kom med. Detta var elever i år 5! Förarbetet kan ni läsa om i tidigare inlägg.

Via uppdraget visade de verkligen sina förmågor. Enhetsomvandlingen och volym begreppet kom in på ett konkret sätt. (I Sketch up är inställningen i mmm och de hade skissat i dm.;-))

Dagen till ära hade vi dessutom tidningen "Origo" på besök.  En tidning som riktar in sig på matematik/no/tk. De ville göra ett reportage om vårt arbete "storyfication" via "House of Alvik". Reportaget går att läsa om i augusti månads nummer.onsdag 9 april 2014

Utbildningsminister och konkretmatematik


Jan Björklund presenterade vårpropositionen på Alvikskolan i Luleå. Det roliga är att vi har haft två ministrar(kulturministern och utbildningsminister) på besök inom loppet av 3veckor. Självklart vill de besöka Luleås bästa F-6 skola ;-)

Besöket var i år 1, duktiga elever och pedagoger tog emot minister och ett stort pressuppbåd.

Vi i år 5-6 tog oss samtidigt igenom ett av de 23 nationella proven!

Utöver detta fick jag två guldpass med femmorna. Vi arbetar med volym. Från det konkreta mot det mer abstrakta. En genomgång och en bra film om volym begreppet  från "kunskapshubben". Vi repeterade ord som deci, cent, etc. Vi tittade på olika förpackningar som innehåller 1 liter samt, använde oss av kuber, en kubikcentimeter och kubikdecimeter. 
Vi kom tillsammans fram till att:
en kubikcentimeter= 1 ml 1kubikdecimeter=1 l

Elevernas uppgift vara att bygga minst fyra rätblock utifrån ett rutat papper. De skulle klippa bort kvadrater i hörnen och sedan vika upp kanterna. Vi använde oss av en uppgift från Hans Perssons "Praktisk matematik" Eleverna jämförde hur storleken förändrades utifrån hur stor bit de klippt bort.

Vi fyllde lådorna med sand och upptäckte hur stor volym sand som rymdes i de olika lådorna. Eleverna hade först ställt en hypotes om vilken de trodde rymde mest sand.
Eleverna räknade  ut volymen för rätblocket och jämförde den med det tidigare uppmätta måttet.
Vi gick också ut i skolbyggnaden och hittade olika objekt som vi beräknade volymen på.

Har ett uppdrag i "House of Alvik" på lut, som handlar om volymberäkning, uppdrag 15. Förmodligen vårt sista uppdrag i ma/no/bd/tk. Ska bli spännande att se hur de kan relatera dessa kunskaper till uppdraget.


fredag 4 april 2014

Fredagstankar-PBL

I veckan  har vi arbetat med ett problem som vi fått från Svanbergaskolan. Vilket bra sätt att lära sig nya metoder. Problem baserat lärande. Eleverna på Svanberga hade skickat oss ett problem som gjorde att eleverna behövde räkna ut ex 21x4,5. Ett perfekt tillfälle att visa och lära eleverna multiplikations algoritmer med 2 tal.

Lära sig men också för en del repetera hur man gjorde. Aldrig någonsin har drivet efter att lära sig den typen av uppställning varit så stort.

Tror verkligen på idéen att förståelsen kommer av behovet av att veta mer.


onsdag 2 april 2014

IKT- ett förändrings och förbättrings arbete

De senaste två åren har verkligen varit utvecklande. Utvecklande tack vare att det fanns en ledare som trodde på 1-1 och skolutveckling via IKT. Det entreprenöriella lärandet i fokus. Tack, Maria.
Fortsatt med bra stöd från en ledare som verkligen förstår vinsten av arbetetssättet  och ger oss lärare tilltro och stöd i arbetet, ett stort tack även till dig Peter.

Rektorer och andra pedagogiskachefer måste förstå vikten av att följa med i utvecklingen.

Har så många gånger tänkt hur mitt lärarrliv sett ut idag om jag inte fått möjlighet att arbeta 1-1. Så många idéer, men betydligt besvärligare att genomföra med två datorer per klass. Visst försökte jag tidigare, men tekniken satte käppar i hjulet, eller brist på teknik.

Den bästa fortbildning jag fått var GRAFIT´s lärspridarutbildning. Korvstoppning med många bra tips och idéer. Idéer som jag fortsatte utveckla i mitt huvud, försökte men nådde inte ända fram i verkligheten. Svårt när 36 elever ska dela på två fungerande datorer, som dessutom bara stängde av sig av sig själv då och då.

När jag fick chansen att arbeta och starta upp 1-1 satsning på min nuvarande skola så fanns så många tankar och idéer redan i huvudet. Lyckan var stor över att kunna utföra sina pedagogiska idéer via IKT. Äntligen kände jag att skolan tagit ett stort kliv mot elevernas arena. Har länge känt att skolan och samhället är för långt ifrån varandra. Detta är en möjlighet att integrera skolan och elevernas värld utanför på ett bättre sätt.

Det nya arbetsättet, de många olika vägarna att gå, kreativiteten och initiativförmågan i fokus, ja det är det som ger mig arbetsglädje. Ett driv att fortsätta utveckla skolan. Är helt övertygad om att skolan är inne i en stor förändring. IKT är inte ett projekt eller verktyg. IKT är ett pågående förändrings och förbättrings arbete.

Nya möten, nya möjligheter

Förra veckan hade vi studiebesök från en skola i Boden. Vi berättade om vårt projekt"House of Alvik" och delgav våra tankar. De var med oss hela dagen och gav oss många intressanta och utvecklande samtal. Det härliga med möten och att dela med sig är att det alltid ger så mycket tillbaka, man befäster sina egna tankar på samma gång.

Fredagen före hade vi vår Kulturminister på besök. Hon hade besökt vår hemsida och blev intresserad över vårt sätt att arbeta med läsningen. Vi berättade om vårt rödatråden projekt från f-6 "En läsande klass" och hur vi implementerar den tanken i alla stadier. Ett trevligt och utvecklande samtal

På måndag är jag på skolan i grannbyn och delar med mig av "House of Alvik". Är roligt att de vill ta del av våra tankar kring projektet.

Inom en snar framtid så kommer även vår utbildningsminister på besök. Helt klart spännande!

Efter påsklovet nytt studiebesök, reportage i naturvetenskap/matematik tidning, besök på skolverket och SETT mässan.
Ja, det är många nya möten framöver. Utvecklande, inspirerande och otroligt givande!


Skolutveckling när den är som allra bäst!