Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 26 mars 2015

Ett utvecklande år framför oss...

Ser tillbaka på året som varit. Ett otroligt inspirerande år- ( många roliga uppdrag kvar) Ett år där jag fått möjlighet att arbeta med skolutveckling som en del av mitt läraruppdrag. Under detta år har jag haft möjlighet till reflektion i större utsträckning och jag känner att min undervisning i och med detta också fått högre kvalitet. Jag önskar att lärare skulle få den möjligheten. Färre lektioner per lärare ökar kvaliteten på lektionerna. Större tid för förberedelse men också för reflektion.


"Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik."
I Japan har också lärarna mindre undervisningstid, har jag hört via föreläsning, och där framgångsfaktorn handlar om tiden för reflektionen tillsammans med kollegorna utifrån det man observerat under lektionen.


Jag tror helt klart på denna idé. Via matematiklyftet har vi haft möjlighet att prova på denna metod. Vi reflekterar tillsammans, många upplever dock att det är svårt att hinna med och skulle önska tid och möjlighet att observera i varandras klassrum.

Tack vare min tjänst och min kollegas liknande tjänst, så har vi haft tid och möjlighet att reflektera tillsammans över hur vi vill vidareutveckla arbetet på våran skola. Vi såg möjligheterna att förverkliga våra idéer genom att söka pengar från "Facebook Luleå´s bidrag för samhällsinitiativ""Facebook Data Center in Luleå supports projects encouraging and supporting children and young people with an interest in technology, culture, or environment & nature. These projects bring people together and are putting the power of technology to use for community benefit."

Överlyckliga blev vi att vi får möjlighet att förverkliga våra idéer :-)

Alviksskolan – 100 000 SEK
The school’s gamification projects, where students solve tasks in a fictitious digital environment, increase students’ digital and theoretical knowledge. With new technical equipment and further education for teachers, students will be able to learn about programming, digital animation and movie production.

Vi ansökte för att utveckla "Storyfication" idén på hela skolan f-6 och för de yngre årskurserna inkludera ASL - att skriva sig till läsning i storyfication konceptet. Arbetssättet är ämnesövergripande med verklighetsanknutna uppdrag. Uppdragen har ett entreprenöriellt förhållningssätt och genom arbetssättet vill vi stärka elevernas tillit till deras innovativa förmåga samt ha arbetat med programmering 
,
Vi vill utbilda morgondagens medborgare med förmågor att möta morgondagens samhälle. 


Vi har en spännande tid framför oss....


torsdag 5 mars 2015

123D Design

Mitt favoritverktyg "googlesketch up, går tyvärr inte att använda längre p g a att vi bytt datorerna mot paddor. Har försökt hitta ett ersättnings verktyg. Det närmsta jag kommit hittills är appen 123D Design. Till en början MYCKET frustrerande. Hade flera elever som höll på att tappa tålamodet. Kände igen mig hos dem och försökte uppmuntra med att "det vänder". Ja, det vände. Den som hade störst frustration/ilska över appen, hjälpte de ett år äldre eleverna, dagen efter, när de trilskades som mest. En av dessa stunder då jag verkligen kände att vi lär oss tillsammans.
Resultatet blev häftigt. Både jag och eleverna imponerades av resultatet. Problemlösning på hög nivå.Skam den som ger sig...

"Detta var uppdraget de skulle lösa:

Design- och uppfinnartävling
På Greenship har man utlyst en design och uppfinnartävling. Fokus ligger på att tillverka en produkt där miljöaspekten är i fokus. Produkten ska förbättra miljön eller så ska man på något sätt ha tänkt på miljön vid tillverkning, användandet etc.

Ändamålsenlighet, funktion, miljö och design är ledorden.

Du ska göra 1, en skiss-skriv skala bredvid, 2, en finare bild,  3. Svara på hjälpfrågorna, 4 en prototyp, 5, en digital skiss i appen "123D Design"