Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 28 mars 2014

Storyfication


Ett eget framarbetat koncept, är vad jag kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gameification som drivkraft.

Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang. Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

Entreprenöriellt lärande för mig är att eleverna får möjlighet att ta initiativ, omsätta idéer till handling, och ta ansvar. Jag vill också att eleverna och samhället ska mötas och att arbetet ska kännas "viktigt på riktigt". Jag vill att de utvecklar sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, tar initiativ och kan omsätta idéer till handling.
Storyfication sker genom vårt bloggprojekt www.houseofalvik.blogspot.se

Gamification sker bland annat via programmet sweethome 3D. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen ni "House of Alvik" så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc. I de första uppdragen byggde de upp grunden för lägenheten. Det enda de fick sätta ut var väggar, dörrar och fönster utifrån deras egna ritningar. Vid jul var kök och badrum klara och eleverna filmade och berättade om sin lägenhet . Förmågorna i teknik i den kom fram på ett bra sätt i det uppdraget, här kan ni se ett klipp från en lägenhet. Alla elever har lagt in sin film under sin persons flik som en tillbakablick i byggandet. Gå gärna in och ta er en titt!

Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i mängd uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet. Jättehäftigt att se. 


Jag ser också att eleverna tar sig an "skoluppgifterna" med större glädje och drar därför slutsatsen att "storyfication "kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbra bedömningsunderlag i vårt arbete.

I matematik så arbetar jag mycket med problemlösning och via ”House of Alvik” visar eleverna förståelsen för begreppen och använder sina tidigare förvärvade matematiska kunskaper konkret. Jag  använder det digitala matematik programmet för färdihetsträning ”nomp.se” - genom detta program tjänar de guldmynt för byggnationer i lägenheten.


Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!

Testa ni med!

onsdag 26 mars 2014

Matematik på avstånd

En toppendag med studiebesökare från Boden. Hoppas på att ha inspirerat. Dagens uppdrag i "House of Alvik" gick toppen!
Matematikfilmen är gjord av elever ifrån vår matematiksamarbetesskola i Norrtälje.
Uppdraget löd:

"I din trappuppgång bor det en pojke som går på Alviksskolan på mellanstadiet. Hans klass samarbetar med en klass i Norrtälje. De skickar matematikproblem till varandra, för att bl a visa hur det är att vara 11-13 år i Alvik/Norrtälje, vad man kan göra på fritiden etc. Veckans problem fick eleverna på Alviksskolan i hemläxa. 

En kväll när du sitter och tittar på Mästarnas mästare, knackar det på dörren.
Det är pojken från Alvikskolan. Eftersom han vet att du brukar vara så duktig på att förklara hur man löser problem så ber han nu om din hjälp."

Här visar eleverna hur de löst uppgiften. Förmågan att lösa problem och att visa hur man tänker kom fram på ett ypperligt sätt. 

Ett bra sätt att arbeta med problemlösning med förmågorna i fokus :-)

lördag 22 mars 2014

Förmågor utvecklas via sketch up

Imponeras av elevernas arbete i uppdrag 11. De har konstruerat geometriska objekt i sketch up. Hjälper varandra att förstå, använder sig av instruktionsfilmer för att utveckla sitt kunnande. I uppdraget så får vi in kunskapskrav i bild/tk/ma. De geometriska formerna blir en bra repetition på de matematiska begreppen.

Framförallt utvecklar eleverna sina förmågor i teknik och det är en glädje att se. Några elever är klar med uppdraget gå gärna in och kika i Uppdrag 11 Ger mig ett otroligt bra underlag för bedömning i tk, bild och matematik


onsdag 19 mars 2014

Tekniken i Fokus

Inspirerats och försökt inspirera andra. En toppen dag med många möten pedagoger emellan. Tekniken fick ta plats, en riktigt bra och givande dag. Lite nervöst innan eftersom vi skulle presentera vårt projekt"House of Alvik". Kändes ändå som att vi lyckades förmedla vår tanke kring projektet. Det entreprenöriella lärandet i fokus via storyfication.  Ett arbetssätt som ger oss lust att undervisa och eleverna lust att lära www.houseofalvik.blogspot.com
Själv inspirerades jag av http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
på Cetis teknikkonferens i Luleå

10 april kommer de till Luleå och berättar om materialet. Den kvällen vill inte jag missa.
#Fortbildning

fredag 14 mars 2014

Matematiksamarbete

Vi har ett matematiksamarbete med Svanbergaskolan i Norrtälje. Det gick inte att missta entusiasmen hos eleverna när de skulle skapa verkliga problem som eleverna i Norrtälje senare lösa.  Först fick eleverna göra en storyboard över problemet. Fundera var och hur de skulle filma.  Uppdraget var att skapa en film som kan skildra hur det är att vara 11-13 år i Alvik, Luleå. På skolan eller fritiden. Filmen ska visa något om Alviksskolan och dess elever.

Så här ser vårt första bidrag till Alvik-Svanbergabloggen ut!

tisdag 11 mars 2014

Mycket att se fram emot...

Efter ett härligt lov, med Rom som avslutning, laddar jag för en toppenvårtermin, SETT mässan i maj och många bra uppdrag på lut i www.houseofalvik.blogspot.se
Idag fick jag också  reda på att jag fått tjänsten som förstelärare på Alviksskolan. Det ska bli spännande, stimulerande och utvecklande. Skolutveckling är det jag verkligen brinner för.

För några veckor sedan blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att skriva ner mina tankar kring kollegialt lärarnde på Skolsmedjans hemsida. Det kändes spännande och jag antog uppdraget. Här kan ni läsa min gästblogg om Kollegialtlärande


Tisdagsmatten handlade om Algebra
Våra tändsticksaskar har ersatts av x och andra okända faktorer. Vi spelar algebra spelet.  Ett bra spel som ökar förståelsen algebra och ekvationer. R står för röd tärning och v för vittärning. Den som har gått i mål med två spelpjäser snabbast har vunnit. Det gäller att fundera på vilken spelpjäs som det är smartast att gå med.

onsdag 5 mars 2014

House of Alvik-ett omdefinierat lärande


Under vårterminen 2013 började tankarna ta form. Ville kliva upp något steg på SAMR trappan. Visst hade vi områden där vi hittade nya infallsvinklar men jag har alltid drivits av att se helheten. Den röda tråden i undervisningen. Det entreprenöriella lärandet har alltid varit ledstjärnan. 

Syftet  med ”House of Alvik” är att det ett bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via ”House of Alvik” kan eleverna visa och vi får se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras lägenheter och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.

Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. 


Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till ”House of Alvik”. Storyfication-ett storylineinspirerat arbetssätt med gameification som drivkraft. Det styr oss framåt. 
Detta arbetssätt ger skolarbetet en helt ny dimension.

www.houseofalvik.blogspot.se


Det ska bli spännande och kul att få dela med sig av projektet "House of Alvik" på Cetis konferensen i Luleå. http://www.liu.se/cetis/konferenser/documents-reg-2014/program-lulea-140121.pdf

Boktipset

En bok kring taluppfattning, som har givit mig mycket. Vanligt förekommande missuppfattningar hos eleverna, är ett avsnitt som verkligen sätter huvudet på spiken. Dessa missuppfattningar har jag använt som grund till egna "concept cartoons. Missupfattningar kommer upp till ytan, vi kan diskutera och försöka rätta till dem.

Det finns "diagnoser" i boken som kan ge mig en vägledning om vilka områden eleven/gruppen behöver utveckla vidare.

måndag 3 mars 2014

Lärarkompetens

Ibland känns det så enkelt yrket…Lärare ….. Jag tror många glömmer komplexiteten i yrket. Det räcker inte med att ha goda ämneskunskaper och anse sig som pedagogisk. Det många glömmer är samspelet. Samspelet med kollegor, elever och föräldrar. Ungefär som med en domare i hockey/fotboll. När han inte märks så är det en skicklig domare. En domare som utmärker sig har tappat matchen och förtroendet hos spelarna. Lika är det för oss lärare. Vi gör många gånger ett kanon jobb i det tysta. Det är först när det inte fungerar som det går att ta på vad lärarkompetens verkligen är.

Kompetensen som jag ser det handlar till största del om att skapa relationer. Relationer till elever, föräldrar och kollegor. Utan förmågan att skapa goda relationer så kommer inte heller lärandet att utvecklas. Eleverna måste känna att vi tror på dem. Att de kan! Genom att förvänta sig positiva resultat så kommer de positiva resultaten.

Jag tror att alla kan refererera till tillfällen där tilltron till att man fixar det har lett till ökat engagemang men även till högre måluppfyllelse, både hos sig själv, egna barn och elever!

Uppdrag 11, tankar….

Uppdrag 11 i House of Alvik handlar i första hand om att utveckla elevernas förmågor i bild/teknik och matematik. Det härliga är att se hur uppdragen fångar eleverna och gör dem motiverade att prestera och utvecklas. Presentationen av uppdrag 11 gick över all förväntan. Började med att visa en keynote om  möbler vad gäller /design/historia/funktion/materialval/pris/företag/. Vi diskuterade olika typer av möbler och funderade tillsammans på ändamålet för möbeln, komfort etc. Många spännande diskussioner.

Därefter fick eleverna en introduktion till uppdrag 11. Inser att det kan bli svårt att få till möblerna i sketch-up. Tanken är dock att vi tränar på att göra alla geometriska former först, så att de sedan kan ta hjälp av detta när de ska tillverka sina egna möbler. Ska bli spännande att se hur det utvecklas

Några elevers egna tankar om projektet och motiveringar till varför de tycker att vi ska vinna.
Kul att höra att de tycker att matematiken blir annorlunda och roligare! :-)


Exempel på förmågor som uppdrag 11  hjälper eleverna att utveckla
Teknik
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Matematik

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Bild
 • skapa bilder meddigitala och hantverksmässigatekniker och verktyg samt med olika material,
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,    
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Elevernas första skisser