Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 3 mars 2014

Uppdrag 11, tankar….

Uppdrag 11 i House of Alvik handlar i första hand om att utveckla elevernas förmågor i bild/teknik och matematik. Det härliga är att se hur uppdragen fångar eleverna och gör dem motiverade att prestera och utvecklas. Presentationen av uppdrag 11 gick över all förväntan. Började med att visa en keynote om  möbler vad gäller /design/historia/funktion/materialval/pris/företag/. Vi diskuterade olika typer av möbler och funderade tillsammans på ändamålet för möbeln, komfort etc. Många spännande diskussioner.

Därefter fick eleverna en introduktion till uppdrag 11. Inser att det kan bli svårt att få till möblerna i sketch-up. Tanken är dock att vi tränar på att göra alla geometriska former först, så att de sedan kan ta hjälp av detta när de ska tillverka sina egna möbler. Ska bli spännande att se hur det utvecklas

Några elevers egna tankar om projektet och motiveringar till varför de tycker att vi ska vinna.
Kul att höra att de tycker att matematiken blir annorlunda och roligare! :-)


Exempel på förmågor som uppdrag 11  hjälper eleverna att utveckla
Teknik
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Matematik

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Bild
 • skapa bilder meddigitala och hantverksmässigatekniker och verktyg samt med olika material,
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,    
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Elevernas första skisser
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar