Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 28 mars 2014

Storyfication


Ett eget framarbetat koncept, är vad jag kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gameification som drivkraft.

Berättelsen (Story) utgör en röd tråd- (line) genom undervisningen. Gamification-spelifierat lärande använda spelmekanismer i verkliga situationer för att öka engagemang. Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor.

Entreprenöriellt lärande för mig är att eleverna får möjlighet att ta initiativ, omsätta idéer till handling, och ta ansvar. Jag vill också att eleverna och samhället ska mötas och att arbetet ska kännas "viktigt på riktigt". Jag vill att de utvecklar sin nyfikenhet, självtillit, kreativitet, tar initiativ och kan omsätta idéer till handling.
Storyfication sker genom vårt bloggprojekt www.houseofalvik.blogspot.se

Gamification sker bland annat via programmet sweethome 3D. Det är ett inredningsprogram och via att klara de olika uppdragen ni "House of Alvik" så får eleverna måla, tapetsera, sätta in möbler etc. I de första uppdragen byggde de upp grunden för lägenheten. Det enda de fick sätta ut var väggar, dörrar och fönster utifrån deras egna ritningar. Vid jul var kök och badrum klara och eleverna filmade och berättade om sin lägenhet . Förmågorna i teknik i den kom fram på ett bra sätt i det uppdraget, här kan ni se ett klipp från en lägenhet. Alla elever har lagt in sin film under sin persons flik som en tillbakablick i byggandet. Gå gärna in och ta er en titt!

Eleverna löser uppdrag genom att ta hjälp av internets olika möjligheter. Instruktionsfilmer hjälper dem på vägen i mängd uppdrag. Men framförallt så sprider sig lösningar på olika problem som en löpeld genom klassrummet. Jättehäftigt att se. 


Jag ser också att eleverna tar sig an "skoluppgifterna" med större glädje och drar därför slutsatsen att "storyfication "kan öka lusten att lära. Teknikämnet integreras på ett helt nytt sätt och den rödatråden förstärks via ämnesintegrering. Förmågorna i de olika ämnena synligörs! Vi har ett superbra bedömningsunderlag i vårt arbete.

I matematik så arbetar jag mycket med problemlösning och via ”House of Alvik” visar eleverna förståelsen för begreppen och använder sina tidigare förvärvade matematiska kunskaper konkret. Jag  använder det digitala matematik programmet för färdihetsträning ”nomp.se” - genom detta program tjänar de guldmynt för byggnationer i lägenheten.


Storyfication inspirerar och ger eleverna lust att lära! Storyfication inspirerar och ger oss lärare lust att undervisa!

Testa ni med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar