Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

lördag 22 mars 2014

Förmågor utvecklas via sketch up

Imponeras av elevernas arbete i uppdrag 11. De har konstruerat geometriska objekt i sketch up. Hjälper varandra att förstå, använder sig av instruktionsfilmer för att utveckla sitt kunnande. I uppdraget så får vi in kunskapskrav i bild/tk/ma. De geometriska formerna blir en bra repetition på de matematiska begreppen.

Framförallt utvecklar eleverna sina förmågor i teknik och det är en glädje att se. Några elever är klar med uppdraget gå gärna in och kika i Uppdrag 11 Ger mig ett otroligt bra underlag för bedömning i tk, bild och matematik


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar