Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 26 mars 2014

Matematik på avstånd

En toppendag med studiebesökare från Boden. Hoppas på att ha inspirerat. Dagens uppdrag i "House of Alvik" gick toppen!
Matematikfilmen är gjord av elever ifrån vår matematiksamarbetesskola i Norrtälje.
Uppdraget löd:

"I din trappuppgång bor det en pojke som går på Alviksskolan på mellanstadiet. Hans klass samarbetar med en klass i Norrtälje. De skickar matematikproblem till varandra, för att bl a visa hur det är att vara 11-13 år i Alvik/Norrtälje, vad man kan göra på fritiden etc. Veckans problem fick eleverna på Alviksskolan i hemläxa. 

En kväll när du sitter och tittar på Mästarnas mästare, knackar det på dörren.
Det är pojken från Alvikskolan. Eftersom han vet att du brukar vara så duktig på att förklara hur man löser problem så ber han nu om din hjälp."

Här visar eleverna hur de löst uppgiften. Förmågan att lösa problem och att visa hur man tänker kom fram på ett ypperligt sätt. 

Ett bra sätt att arbeta med problemlösning med förmågorna i fokus :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar