Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 19 mars 2014

Tekniken i Fokus

Inspirerats och försökt inspirera andra. En toppen dag med många möten pedagoger emellan. Tekniken fick ta plats, en riktigt bra och givande dag. Lite nervöst innan eftersom vi skulle presentera vårt projekt"House of Alvik". Kändes ändå som att vi lyckades förmedla vår tanke kring projektet. Det entreprenöriella lärandet i fokus via storyfication.  Ett arbetssätt som ger oss lust att undervisa och eleverna lust att lära www.houseofalvik.blogspot.com
Själv inspirerades jag av http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
på Cetis teknikkonferens i Luleå

10 april kommer de till Luleå och berättar om materialet. Den kvällen vill inte jag missa.
#Fortbildning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar