Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 20 januari 2015

Mysteryskype

I fredags fick jag en ny erfarenhet. Vi testade Mysteryskype. Via länkad sida finns mer information, men kortfattat så anmäler man sitt intresse för skypelektioner och kan på så sätt hitta klasser att "skypa" med över hela jordklotet.

Vi började med att träna på olika geografiska ord, norra-södra halvklot etc. Vi lärare hade bestämt en plats (Barcelona) vi befann oss på, och eleverna skulle med hjälp av kartbokens olika symboler ta reda på var vi befann oss. Sedan fick de göra samma typ av övning parvis. Det blev så otroligt bra lektion, hade de använt stenciler för att hitta rätt i kartboken så hade de inte haft samma driv, (min erfarenhet).

Eleverna var medvetna om att vi skulle göra en liknande uppgift "på riktigt" med en klass någonstans i världen. Eleverna fick förbereda frågor och ledtrådar på engelskapasset. De visste också att detta var ett uppdrag i "Greenship". Platsen skulle bli nästa resmål. Vi förlängde skoldagen till 16:00 den fredagen, p g a, tidskillnader. Imponerad av elevernas engagemang, inga klagomål över den långa skoldagen.

Klassen vi hade en "mysteryskype" med, kom från Ohio, en år 3:a. De märktes att de var rutinerade "skypare". Mysteryskype gav verkligen mersmak.  Vi använde konceptet "twenty questions"

"Mysteryskype" inom Sverige som en del av geografi undervisningen är ett hett tips!

Så här kan en Mysteryskype lektion gå till!


Avslutningsvis så känner jag att detta pass gav en sammanhållning för hela arbetslaget. Vårt arbete blir "viktigt på riktigt". Det entreprenöriellalärandet hamnar i fokus via det ämnesövergripande arbetet.

torsdag 15 januari 2015

Ett stort tack...


Är verkligen glad över alla socialamedier. Varje vecka får jag mer fortbildning än vad jag tidigare fått under ett helt år, svar på frågor, tips och idéer. Nu senast ville jag att eleverna skulle kunna spela inifrån sitt hus i Planer 5D på sin Ipad. Fick då ett super tips via denna sida.

Det är fantastiskt det som hänt under de senaste åren. Dela kulturen, samt alla möjligheter med de digitala verktygen, har gett många av oss lärare ny energi och en större arbetsglädje. Vi känner att vi når eleverna, hänger med i utvecklingen. Våra kunskaper kring hur man använder och kan använda digitala verktyg, är större än elevernas kunskaper. Eleverna är däremot väldigt snabba på att lära och kan hitta nya sätt att använda verktyget på samt hitta nya funktioner i appen/programmet. Vi är proffs via den pedagogiska tanken.
.
Under en period av min karriär så kändes det som om det var eleverna som ägde den kunskapen. Kände mig två steg bakom. Jag ville kunna men visste inte hur och var jag skulle lära mig. Kände bara frustration.

Nu vet jag!

Ett stort tack till: 
Herr och fru: Blogg, Twitter och Facebook

fredag 9 januari 2015

Godismatematik

Ett lustfylltlärande skapar motivation för att lära sig. Ibland behöver man bara ta till små medel för att göra undervisningen mer lustfylld..
En repetion av olika begrepp vi arbetat med i matematik gjorde vi i form av godismatematik. Repetition av bråk, procent, statistik, etc.  Vi tränade även på att göra olika typer av diagram via pages/numbers. Vilken arbetsglöd en påse bilar kan skapa!
Hur många procent rosa bilar är det i godispåsen? Hur stor del är gröna? Var några av uppgifterna i Godismatematik

Följ länken för att se alla uppgifter.
Avslutas med att dela upp godisarna lika! ;-)...smaskens!

torsdag 8 januari 2015

Elektricitet i fokus

I slutet av höstterminen arbetade vi kring elektricitet. Vi använde conceptcartoons och byggde egna strömbrytare, för att se om det spelar någon roll var i kretsen man sätter strömbrytaren. Vill tipsa om appen "circuit builder", som vi dessutom använde för att bygga kretsarna digitalt.Arbetet utformade jag som ett uppdrag i "Greenship". Eleverna har skrivit om uppdraget i affärsbloggarna Syftet med detta uppdrag var också att träna på att lägga in bilder i ett dokument och på bloggen. Vi har ju fått börja om från början lite grann när vi fick våra ipads. Allt fungerar lite annorlunda.  Eleverna skriver om uppdraget i affärsbloggarna.
En bra uppgift för att bedöma förmågorna i såväl fysik som teknik.