Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 8 januari 2015

Elektricitet i fokus

I slutet av höstterminen arbetade vi kring elektricitet. Vi använde conceptcartoons och byggde egna strömbrytare, för att se om det spelar någon roll var i kretsen man sätter strömbrytaren. Vill tipsa om appen "circuit builder", som vi dessutom använde för att bygga kretsarna digitalt.Arbetet utformade jag som ett uppdrag i "Greenship". Eleverna har skrivit om uppdraget i affärsbloggarna Syftet med detta uppdrag var också att träna på att lägga in bilder i ett dokument och på bloggen. Vi har ju fått börja om från början lite grann när vi fick våra ipads. Allt fungerar lite annorlunda.  Eleverna skriver om uppdraget i affärsbloggarna.
En bra uppgift för att bedöma förmågorna i såväl fysik som teknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar