Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 28 oktober 2015

Digitalutveckling i fokus!

"En riktig bra eftermiddag. Personalen på skolan har utvecklats och gjort stora framsteg. "Idag föll allt på plats", var kommentarerna. Qr koder, filmer produceras på youtube och i appar. Laddas upp på bloggar. Thinglink undersöks och testas som verktyg i slöjden. Tummen upp till alla pedagoger"

Så här utvärderade jag dagen via sms till vår rektor idag. Jag är stolt över vår skola och över mina duktiga kollegor!

Matematiklyft och läslyft. På vår skola "vilar" nu matematiklyftet till förmån för läslyftet. Det digitallyftet vilar aldrig. Det är ett förändringsarbete som genomsyrar hela skola och utvecklas hela tiden.

Förra läsåret hade vi som mål att alla klasser skulle ha startat en blogg och att den skulle vara aktiv denna höst. Vi har också haft som mål att via detta utveckla personalens digitala kunskaper.

Ett annat fokus har varit Puenteduras SAMR-modell om det omdefinierade lärandet, som handlar om att använda de digitala verktygen på ett nytt sätt i undervisningen. Personalen presenterades olika digitala verktyg och via dem skulle de göra en film som illustrerade "omdefinieratlärande"

För att lyckas med förändringsarbetet, så att personalen känner sig bekväm med att använda digitala verktyg och även ser nytta av dem ansåg vi att utbildning, inspiration och workshops skulle prioriteras. 

Vi använder våra sommar och höst k-dagar för denna utveckling. Var 6.e vecka har vi halva k-dagar och fokuserar på digitalutveckling. Vi har under dessa dagar arbetat med bl.a programmering samt bloggen som verktyg i undervisningen och som informationskanal.

Ska en digitalsatsning slå rot och bli bra så måste utbildning prioriteras.  Det tar tid att lära sig och det måste vi ha i beräkningarna. Digitaliseringen är inte ett projekt! Digitalisering är ett förändringsarbete. Datorer och iPads i skolan förändrar inte undervisning. Undervisning och inspiration omprövar idéer och kan därigenom skapa förändring. Likväl som att  eleverna har möjlighet att resonera och prova sig fram måste personalen även få denna möjlighet under handledning. 

Jag har IKT-utveckling som en del av min tjänst.
Skolornas möjlighet till utveckling bygger just nu på att det eventuellt finns någon med digitalkompetens på skolan och som även har avsatt tid för att sprida kunskaperna vidare. Inte verklighet i så många skolor. 

Vilken handlingsplan har våra kommuner? 

torsdag 1 oktober 2015

Numberkiz-favoritapp"Numberkiz" Min favoritapp i matematik. Det är en app med många olika funktioner. Du kan göra skärminspelningar med ex instruktionsfilmer till det flippade klassrummet
Som hjälpmedel i det individuellaarbetet vid ex bråk och areaberäkningar. Ta fram bråkcirklarna när eleverna behöver hjälp att förstå ex bråk/blandadform.
Eleverna gör planritningar över sina lägenheter i appen,  dessa ska de sedan överföra på centimeterrutat papper och överföra till appen planner 5DDu kan även använda den som whiteboard. På så sätt kan eleverna vid problemlösningar enkelt förklara hur de tänker.
Eleverna tyckte verkligen om appen. Problemlösningen blev ännu lite roligare när de fick förklara hur de tänkte via appen. Appen hjälpte till att lyfta matematiklektionen!

På skolappar sidan har det gjorts en grundligare recension av appen