Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 14 mars 2016

Matematiklyftet lyfter.

Som matematikhandledare i särskolansmodul mötte jag det fantastiska sättet,  att utifrån ett stapeldiagram skapa ett cirkeldiagram. Detta ville jag testa med mina elever i år 5, i vårt ämnesövergripande projekt "http://yetisinneedofalvik.blogspot.se . Ett riktigt lyckat uppdrag där vi samtidigt lärde oss att skapa diagram i appen numbers. Vilken fortbildning matematiklyftet ger!

Så här löd uppdraget:

Ni har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i er by för att få reda på by invånarnas uppfattning/tycke om något särskilt, minst 5 olika alternativ att välja på.
Vad är det ni gör en undersökning kring?
Fråga 25 personer. Gör en tabell där ni för in ert resultat.

1. Gör ett stapeldiagram med olika färger för varje uppfattning. Gradera x och y axeln.
2. Trä pärlor i de olika färgerna på piprensaren. Dra sedan ihop piprensaren. Använd passare för att få en mitt. Du har nu fått ett cirkeldiagram.

3. Hur stor del är varje sektor (förkorta år 6). Hur många procent är varje del-tänk 100 personer och att fördelningen ser lika ut?
4. Gör ditt stapel och cirkeldiagram i appen "numbers".
5. Fota av lägg in på er blogg. Skriv och berätta om hur du gick till väga, vad du valde att undersöka och varför det var intressant för er by, Vad du sedan kom fram till dvs hur stor del varje fick i både bråk och procent. Vad kommer du att använda informationen till i er by?


Så här såg ett av de utförda uppdragen utEtt lyft i undervisningen.