Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 19 februari 2015

Ekvationer


Jag måste tipsa om detta suveräna sätt att arbeta med ekvationer. Ett konkret material som underlättar för eleverna att förstå ekvationer och algebraiska uttryck.


Följ länk för att se föreläsning om arbetssättet "Rädda ekvationerna"

söndag 1 februari 2015

Nya utmaningar

Skeppet åker vidare, nu är vi i USA. Eleverna skapar affischer över resmålet i  appen "Photomapo". En app där karta, adress, bild och text, samspelar på ett bra sätt

No/teknik uppdrag 23 lyder
"På Greenship har man utlyst en design och uppfinnartävling. Fokus ligger på att tillverka en produkt där miljöaspekten är i fokus. Produkten ska förbättra miljön eller så ska man på något sätt ha tänkt på miljön vid tillverkning, användandet etc."

Vi har använt oss av sidan http://www.finnupp.se och dess övningar kring uppfinningar. Det var förarbete inför uppdraget. Vi har satt ut olika uppfinningar på tidslinjen, tagit reda på fakta om olika uppfinnare, studerat olika uppfinningar och vad som låg bakom att de uppfanns etc.

Eleverna kommer att göra en skiss, finare bild, en prototyp, och en layout i appen "123D Design".
Genom uppdraget kommer jag att få ett bra bedömningsunderlag för  teknik, bild och även svenska.

Eleverna kommer att få förbereda ett "tal" där de ska övertyga potentiella köpare att investera eller köpa just deras produkt. 

Jag hoppas och tror att detta kommer att bli ett toppen uppdrag. Mottagandet hos eleverna var mycket gott!