Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 23 januari 2014

Storyfication

Ett eget framarbetat koncept är vad vi kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gameification som drivkraft.  Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Läs i om-sidan så förstår ni mer av projektet

onsdag 22 januari 2014

Problemlösning

Eleverna behöver träna på att formulera problem. Älskar öppna utsagor. Eleverna får ex
uppgift 1 svar: 20 %
uppgift 2 svar: 12kr

Vi brukar presentera uppgifterna för varandra. Ibland gör vi det via http://matematikutmaningen.blogspot.se Där är eleverna anonyma med sina uppgifter och vi brukar titta på vilka förmågor de visar att de har via olika typer av uppgifter. Det är superbra och förbättrar sedan deras egna formuleringar av uppgifter. De ser och lär av varandra.

Geometribegrepp

Vi tränar matematiska begrepp. Repeterar ord och prata om definition av olika geometriskaformer. Geometriskaormen suverän för repetition. Alla klistrar in formerna i sin bok och skriver definition under.

Vi avslutar med geometrisnap. Vi tar bilderna de tävlar två och två mot ett annat par. De som att förklara flest ord på en minut vinner.
Vi brukar även varva med Matematikminuten. Halva klassen tävlar tillsammans åt gången 1,5 minuter på sig att klara så många ord som möjligt. Vi drar upp det på projektorn. En elev ska förklara ordet för övriga. Om den inte kan säger den pass och  springer och ställer sig sist i det andra ledet.

Vi använder venndiagram för att se likheter och skillnader mellan de olika formerna, vad gäller utseende, area, vinklar, omkrets.

Brukar vara ett uppskattat arbetsområde och erfarenheten säger att begreppen brukar sitta efter det. Vi repeterar under året med matematikminuten, begreppen är något vi diskuterar hela tiden.


torsdag 9 januari 2014

Bra material

I digitaliseradetider bör eleverna få möjlighet att diskutera begrepp med varandra. Ett bra sätt att fundera över var man står och vad man tycker fann jag på denna sidan Netikett på mellanstadiet