Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 22 januari 2014

Problemlösning

Eleverna behöver träna på att formulera problem. Älskar öppna utsagor. Eleverna får ex
uppgift 1 svar: 20 %
uppgift 2 svar: 12kr

Vi brukar presentera uppgifterna för varandra. Ibland gör vi det via http://matematikutmaningen.blogspot.se Där är eleverna anonyma med sina uppgifter och vi brukar titta på vilka förmågor de visar att de har via olika typer av uppgifter. Det är superbra och förbättrar sedan deras egna formuleringar av uppgifter. De ser och lär av varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar