Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 9 januari 2014

Bra material

I digitaliseradetider bör eleverna få möjlighet att diskutera begrepp med varandra. Ett bra sätt att fundera över var man står och vad man tycker fann jag på denna sidan Netikett på mellanstadiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar