Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 22 januari 2014

Geometribegrepp

Vi tränar matematiska begrepp. Repeterar ord och prata om definition av olika geometriskaformer. Geometriskaormen suverän för repetition. Alla klistrar in formerna i sin bok och skriver definition under.

Vi avslutar med geometrisnap. Vi tar bilderna de tävlar två och två mot ett annat par. De som att förklara flest ord på en minut vinner.
Vi brukar även varva med Matematikminuten. Halva klassen tävlar tillsammans åt gången 1,5 minuter på sig att klara så många ord som möjligt. Vi drar upp det på projektorn. En elev ska förklara ordet för övriga. Om den inte kan säger den pass och  springer och ställer sig sist i det andra ledet.

Vi använder venndiagram för att se likheter och skillnader mellan de olika formerna, vad gäller utseende, area, vinklar, omkrets.

Brukar vara ett uppskattat arbetsområde och erfarenheten säger att begreppen brukar sitta efter det. Vi repeterar under året med matematikminuten, begreppen är något vi diskuterar hela tiden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar