Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 20 januari 2016

Cirkelträning

"Precis som vid kroppslig träning behöver färdighetsträning i matematik både bestå av ”kondition”, för att träna upp uthållighet och säkerhet, och ”styrka” för att bli bättre på specifika ”muskler”. 
Cirkelträning är en beprövad metod när det gäller att träna kroppen och idén kan med fördel tas efter på matematiklektioner.
I kända aktiviteter som elever kan klara på egen hand samt på ett par av stationerna kan läraren finnas till hands på stationer som kräver mer handledning."

Detta stod att läsa i grundsärskolansmodul.
Så inspirerande, kände genast att detta måste testas! Har en grupp där eleverna inte alltid har så lång uthållighet, glömmer när saker inte repeteras.

Vi har utifrån denna ide byggt upp ett stationssystem, där vi tränar cirkelträning 1 gång i veckan, utifrån de färdigheter eleverna behöver träna. 

För år 5 har vi denna plan, jag och vår specialpedagog. Vid de olika stationerna kan vi ge extra stöttning och använda konkret material för att förklara. År 6 kommer att köra ett liknande pass, men med lite revidering av övningar.
För år 6 kommer spel kring bråk /decimaltal/procent, samt algebraövningar in.

Station 1:Algoritmer av de 4 räknesätten i ett chillisystem. Eleverna väljer själva vilken styrka de vill ha på sina algoritm/strategi övningar 1, 2, eller 3 chilli. (Vi har tidigare arbetat med denna metod, så eleverna är välbekanta med arbetssättet och får utmaning utifrån sin egen nivå)

Station 2:Begreppsträning-eleverna turas om att förklara olika matematiskabegrepp för varandra, den gissar vilket begrepp den andre försöker förklara. Blir som ett spel. Begreppskorten har vi beställt  GRATIS från liber.

Station 3: Positionssystemet övning tillsammans med pedagog. Här använder vi oss av konkret material ex Frimärksspelet
Appen Number pieces och Numberkiz alt problemlösningsmetoder.

 eller Bråkspelet

Station 5
Bra innehållsrika appar som tex
Djungelgeometri app- för att träna på de geometriskaformerna/area/omkrets/vinklar etc
el King of math färdighetsträning, Elementa- matematikutmaningsapp, eleverna utmanar varandra i huvudräkning, tenn app uppskattar eleverna verkligen och använder sig av även på fritiden, för att utmana varandra och familjemedlemmar.

Vi har en timetimer app som räknar ner tiden 10-15 min på varje station. Vi byter samtidigt.
Vi kör samma cirkelträningspass 4-5 veckor,så att eleverna lär sig övningarna. På app stationen kommer vi att växla mellan olika appar. Vi hoppas och tror på att vi genom detta sätt kan utveckla och förbättra både styrkan och konditionen hos våra elever.