Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 7 juni 2016

"Följ barnet"

I veckan hade jag några guldlektioner i matematik. Som matematikhandledare i algebra modulen var vi nu inne i del 8. Filmen att se det generella genom det specifika satte genast igång utvecklings möjligheter


Vi började i år 5 att rita upp olika multiplikationer på cm rutat papper. Vi övergick sedan till att se samband och rita olika uttryck som i filmen ovan. Vi kom tillsammans fram till slutsatsen axb+axc= a(b+c)

Under nästkommande pass repeterade vi igen med några uppgifter. Därefter fick eleverna följande uppgift:
Rita en rektangel som är 48 areaenheter och dela upp den figuren till ett uttryck, hur många olika uttryck kan du skriva.

Till en början gjorde jag bara detta pass i år 6 för jag begränsade mina tankar till att det skulle vara för "svårt" för år 5. Jag är så glad att jag inte följde mina första tankar, för det var med femmorna som detta verkligen blev en guldlektion. Att verkligen se att de förstod, fixade att skriva uttryck, att de klarade av saker som "jag" hade kunnat begränsa dem till att klara. 

Min största lärdom är att alltid följa eleverna . Det är dem som ska visa när uppgiften är för svår, inte jag. Jag tror det är en lätt fälla som vi ofta faller i. Vi avväger att genomföra uppgifter för vi tror att de är för svåra. Uppgiften måste ge oss den vägledningen, inte antaganden innan. Detta tycker jag att matematiklyftets moduler verkligen lyfter fram, men ändå är det lätt att falla i fällan.

Från och med nu skall mantrat "följ barnet", åter vara med mig!!