Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 23 januari 2014

Storyfication

Ett eget framarbetat koncept är vad vi kallar "Storyfication". Ett storyline-inspirerat arbete med gameification som drivkraft.  Detta projekt går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Läs i om-sidan så förstår ni mer av projektet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar