Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 19 februari 2015

Ekvationer


Jag måste tipsa om detta suveräna sätt att arbeta med ekvationer. Ett konkret material som underlättar för eleverna att förstå ekvationer och algebraiska uttryck.


Följ länk för att se föreläsning om arbetssättet "Rädda ekvationerna"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar