Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 5 mars 2015

123D Design

Mitt favoritverktyg "googlesketch up, går tyvärr inte att använda längre p g a att vi bytt datorerna mot paddor. Har försökt hitta ett ersättnings verktyg. Det närmsta jag kommit hittills är appen 123D Design. Till en början MYCKET frustrerande. Hade flera elever som höll på att tappa tålamodet. Kände igen mig hos dem och försökte uppmuntra med att "det vänder". Ja, det vände. Den som hade störst frustration/ilska över appen, hjälpte de ett år äldre eleverna, dagen efter, när de trilskades som mest. En av dessa stunder då jag verkligen kände att vi lär oss tillsammans.
Resultatet blev häftigt. Både jag och eleverna imponerades av resultatet. Problemlösning på hög nivå.Skam den som ger sig...

"Detta var uppdraget de skulle lösa:

Design- och uppfinnartävling
På Greenship har man utlyst en design och uppfinnartävling. Fokus ligger på att tillverka en produkt där miljöaspekten är i fokus. Produkten ska förbättra miljön eller så ska man på något sätt ha tänkt på miljön vid tillverkning, användandet etc.

Ändamålsenlighet, funktion, miljö och design är ledorden.

Du ska göra 1, en skiss-skriv skala bredvid, 2, en finare bild,  3. Svara på hjälpfrågorna, 4 en prototyp, 5, en digital skiss i appen "123D Design"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar