Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 1 oktober 2015

Numberkiz-favoritapp"Numberkiz" Min favoritapp i matematik. Det är en app med många olika funktioner. Du kan göra skärminspelningar med ex instruktionsfilmer till det flippade klassrummet
Som hjälpmedel i det individuellaarbetet vid ex bråk och areaberäkningar. Ta fram bråkcirklarna när eleverna behöver hjälp att förstå ex bråk/blandadform.
Eleverna gör planritningar över sina lägenheter i appen,  dessa ska de sedan överföra på centimeterrutat papper och överföra till appen planner 5DDu kan även använda den som whiteboard. På så sätt kan eleverna vid problemlösningar enkelt förklara hur de tänker.
Eleverna tyckte verkligen om appen. Problemlösningen blev ännu lite roligare när de fick förklara hur de tänkte via appen. Appen hjälpte till att lyfta matematiklektionen!

På skolappar sidan har det gjorts en grundligare recension av appen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar