Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 20 januari 2015

Mysteryskype

I fredags fick jag en ny erfarenhet. Vi testade Mysteryskype. Via länkad sida finns mer information, men kortfattat så anmäler man sitt intresse för skypelektioner och kan på så sätt hitta klasser att "skypa" med över hela jordklotet.

Vi började med att träna på olika geografiska ord, norra-södra halvklot etc. Vi lärare hade bestämt en plats (Barcelona) vi befann oss på, och eleverna skulle med hjälp av kartbokens olika symboler ta reda på var vi befann oss. Sedan fick de göra samma typ av övning parvis. Det blev så otroligt bra lektion, hade de använt stenciler för att hitta rätt i kartboken så hade de inte haft samma driv, (min erfarenhet).

Eleverna var medvetna om att vi skulle göra en liknande uppgift "på riktigt" med en klass någonstans i världen. Eleverna fick förbereda frågor och ledtrådar på engelskapasset. De visste också att detta var ett uppdrag i "Greenship". Platsen skulle bli nästa resmål. Vi förlängde skoldagen till 16:00 den fredagen, p g a, tidskillnader. Imponerad av elevernas engagemang, inga klagomål över den långa skoldagen.

Klassen vi hade en "mysteryskype" med, kom från Ohio, en år 3:a. De märktes att de var rutinerade "skypare". Mysteryskype gav verkligen mersmak.  Vi använde konceptet "twenty questions"

"Mysteryskype" inom Sverige som en del av geografi undervisningen är ett hett tips!

Så här kan en Mysteryskype lektion gå till!


Avslutningsvis så känner jag att detta pass gav en sammanhållning för hela arbetslaget. Vårt arbete blir "viktigt på riktigt". Det entreprenöriellalärandet hamnar i fokus via det ämnesövergripande arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar