Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 9 januari 2015

Godismatematik

Ett lustfylltlärande skapar motivation för att lära sig. Ibland behöver man bara ta till små medel för att göra undervisningen mer lustfylld..
En repetion av olika begrepp vi arbetat med i matematik gjorde vi i form av godismatematik. Repetition av bråk, procent, statistik, etc.  Vi tränade även på att göra olika typer av diagram via pages/numbers. Vilken arbetsglöd en påse bilar kan skapa!
Hur många procent rosa bilar är det i godispåsen? Hur stor del är gröna? Var några av uppgifterna i Godismatematik

Följ länken för att se alla uppgifter.
Avslutas med att dela upp godisarna lika! ;-)...smaskens!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar