Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

söndag 16 mars 2014

Guldgruva

Stötte på en guldgruva…Uppgiftsbok  PRIM gruppen :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar