Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 5 mars 2014

House of Alvik-ett omdefinierat lärande


Under vårterminen 2013 började tankarna ta form. Ville kliva upp något steg på SAMR trappan. Visst hade vi områden där vi hittade nya infallsvinklar men jag har alltid drivits av att se helheten. Den röda tråden i undervisningen. Det entreprenöriella lärandet har alltid varit ledstjärnan. 

Syftet  med ”House of Alvik” är att det ett bra sätt att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor. Det är ett reflekterande arbetssätt, ämnesintegrerat, kreativt, ”viktigt på riktigt”, skola och samhälle möts, eleverna lär sig hantera datorn samt många olika digitala verktyg. Undervisningen blir en helhet. Via ”House of Alvik” kan eleverna visa och vi får se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.En fördel med att använda en blogg som verktyg i projektet är att eleverna kan gå in och läsa varandras texter, kika in i varandras lägenheter och på så sätt bli inspirerade i sitt eget arbete.

Genom att kommentera och reflektera över varandras arbeten så utvecklar eleverna själva nya färdigheter. 


Nästan allt vi arbetar med i skolan kopplas till ”House of Alvik”. Storyfication-ett storylineinspirerat arbetssätt med gameification som drivkraft. Det styr oss framåt. 
Detta arbetssätt ger skolarbetet en helt ny dimension.

www.houseofalvik.blogspot.se


Det ska bli spännande och kul att få dela med sig av projektet "House of Alvik" på Cetis konferensen i Luleå. http://www.liu.se/cetis/konferenser/documents-reg-2014/program-lulea-140121.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar