Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 3 mars 2014

Lärarkompetens

Ibland känns det så enkelt yrket…Lärare ….. Jag tror många glömmer komplexiteten i yrket. Det räcker inte med att ha goda ämneskunskaper och anse sig som pedagogisk. Det många glömmer är samspelet. Samspelet med kollegor, elever och föräldrar. Ungefär som med en domare i hockey/fotboll. När han inte märks så är det en skicklig domare. En domare som utmärker sig har tappat matchen och förtroendet hos spelarna. Lika är det för oss lärare. Vi gör många gånger ett kanon jobb i det tysta. Det är först när det inte fungerar som det går att ta på vad lärarkompetens verkligen är.

Kompetensen som jag ser det handlar till största del om att skapa relationer. Relationer till elever, föräldrar och kollegor. Utan förmågan att skapa goda relationer så kommer inte heller lärandet att utvecklas. Eleverna måste känna att vi tror på dem. Att de kan! Genom att förvänta sig positiva resultat så kommer de positiva resultaten.

Jag tror att alla kan refererera till tillfällen där tilltron till att man fixar det har lett till ökat engagemang men även till högre måluppfyllelse, både hos sig själv, egna barn och elever!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar