Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 5 mars 2014

Boktipset

En bok kring taluppfattning, som har givit mig mycket. Vanligt förekommande missuppfattningar hos eleverna, är ett avsnitt som verkligen sätter huvudet på spiken. Dessa missuppfattningar har jag använt som grund till egna "concept cartoons. Missupfattningar kommer upp till ytan, vi kan diskutera och försöka rätta till dem.

Det finns "diagnoser" i boken som kan ge mig en vägledning om vilka områden eleven/gruppen behöver utveckla vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar