Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 9 april 2014

Utbildningsminister och konkretmatematik


Jan Björklund presenterade vårpropositionen på Alvikskolan i Luleå. Det roliga är att vi har haft två ministrar(kulturministern och utbildningsminister) på besök inom loppet av 3veckor. Självklart vill de besöka Luleås bästa F-6 skola ;-)

Besöket var i år 1, duktiga elever och pedagoger tog emot minister och ett stort pressuppbåd.

Vi i år 5-6 tog oss samtidigt igenom ett av de 23 nationella proven!

Utöver detta fick jag två guldpass med femmorna. Vi arbetar med volym. Från det konkreta mot det mer abstrakta. En genomgång och en bra film om volym begreppet  från "kunskapshubben". Vi repeterade ord som deci, cent, etc. Vi tittade på olika förpackningar som innehåller 1 liter samt, använde oss av kuber, en kubikcentimeter och kubikdecimeter. 
Vi kom tillsammans fram till att:
en kubikcentimeter= 1 ml 1kubikdecimeter=1 l

Elevernas uppgift vara att bygga minst fyra rätblock utifrån ett rutat papper. De skulle klippa bort kvadrater i hörnen och sedan vika upp kanterna. Vi använde oss av en uppgift från Hans Perssons "Praktisk matematik" Eleverna jämförde hur storleken förändrades utifrån hur stor bit de klippt bort.

Vi fyllde lådorna med sand och upptäckte hur stor volym sand som rymdes i de olika lådorna. Eleverna hade först ställt en hypotes om vilken de trodde rymde mest sand.
Eleverna räknade  ut volymen för rätblocket och jämförde den med det tidigare uppmätta måttet.
Vi gick också ut i skolbyggnaden och hittade olika objekt som vi beräknade volymen på.

Har ett uppdrag i "House of Alvik" på lut, som handlar om volymberäkning, uppdrag 15. Förmodligen vårt sista uppdrag i ma/no/bd/tk. Ska bli spännande att se hur de kan relatera dessa kunskaper till uppdraget.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar