Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 2 april 2014

IKT- ett förändrings och förbättrings arbete

De senaste två åren har verkligen varit utvecklande. Utvecklande tack vare att det fanns en ledare som trodde på 1-1 och skolutveckling via IKT. Det entreprenöriella lärandet i fokus. Tack, Maria.
Fortsatt med bra stöd från en ledare som verkligen förstår vinsten av arbetetssättet  och ger oss lärare tilltro och stöd i arbetet, ett stort tack även till dig Peter.

Rektorer och andra pedagogiskachefer måste förstå vikten av att följa med i utvecklingen.

Har så många gånger tänkt hur mitt lärarrliv sett ut idag om jag inte fått möjlighet att arbeta 1-1. Så många idéer, men betydligt besvärligare att genomföra med två datorer per klass. Visst försökte jag tidigare, men tekniken satte käppar i hjulet, eller brist på teknik.

Den bästa fortbildning jag fått var GRAFIT´s lärspridarutbildning. Korvstoppning med många bra tips och idéer. Idéer som jag fortsatte utveckla i mitt huvud, försökte men nådde inte ända fram i verkligheten. Svårt när 36 elever ska dela på två fungerande datorer, som dessutom bara stängde av sig av sig själv då och då.

När jag fick chansen att arbeta och starta upp 1-1 satsning på min nuvarande skola så fanns så många tankar och idéer redan i huvudet. Lyckan var stor över att kunna utföra sina pedagogiska idéer via IKT. Äntligen kände jag att skolan tagit ett stort kliv mot elevernas arena. Har länge känt att skolan och samhället är för långt ifrån varandra. Detta är en möjlighet att integrera skolan och elevernas värld utanför på ett bättre sätt.

Det nya arbetsättet, de många olika vägarna att gå, kreativiteten och initiativförmågan i fokus, ja det är det som ger mig arbetsglädje. Ett driv att fortsätta utveckla skolan. Är helt övertygad om att skolan är inne i en stor förändring. IKT är inte ett projekt eller verktyg. IKT är ett pågående förändrings och förbättrings arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar