Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 4 april 2014

Fredagstankar-PBL

I veckan  har vi arbetat med ett problem som vi fått från Svanbergaskolan. Vilket bra sätt att lära sig nya metoder. Problem baserat lärande. Eleverna på Svanberga hade skickat oss ett problem som gjorde att eleverna behövde räkna ut ex 21x4,5. Ett perfekt tillfälle att visa och lära eleverna multiplikations algoritmer med 2 tal.

Lära sig men också för en del repetera hur man gjorde. Aldrig någonsin har drivet efter att lära sig den typen av uppställning varit så stort.

Tror verkligen på idéen att förståelsen kommer av behovet av att veta mer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar