Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 14 oktober 2014

Bedöma via code.org

I kunskapskraven för betyg  i teknik står det bl a
"Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt."
det står även...

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord."

I vårt arbete med att koda så får jag en bra grund för min bedömning genom denna reflektion.

Vi kommer att ha ett uppdrag i "GSO" på fredag där eleverna via code.org ska lösa problem och utvärdera sin lösning med hjälp av reflektionsmallen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar