Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 7 oktober 2014

Kod

I veckan har vi kodat för fullt! Vi har utvecklat kunskaperna om programmering, matematik, teknik. Vilken bra sida code.org är. Vi startade med "an hour of code" och har fortsatt med vidare uppgifter. Eleverna kommer så småningom att få lära sig att göra egna spel. Eftersom våra EV3 robotar också bygger på blockprogrammering så tänkte vi att detta är en bra start. Detta kommer att vara steg två i vårt programmeringsarbete.


Jag kommer att arbeta med digitala verktyg även tillsammans med F-3 på måndagar. Inspirerad av Mathias Näsbjers planering  kring Digitalkunskap. Ett tydligt upplägg som jag kommer att anamma i de lägre årskurserna. På mellanstadiet så ligger den digitalkunskapen invävd i vår PP och vårt ämnesövergripande arbete. På konferens kommer jag att visa denna film till övriga pedagoger för att delge dem tanken bakom programmeringen och hur det även är anammat vid högre studier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar