Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 21 maj 2015

Teknik med förmågorna i fokus

Under läsåret har eleverna fått bygga upp sina stugor i olika delar av världen. I både NO och SO har miljö och hållbarutveckling varit i fokus. Slutprodukten för eleverna blir att presentera deras arbete för föräldrarna under en redovisningskväll.  Sista uppdraget i teknik blir att eleverna ska presentera deras objekt med fokus på ändamålsenlighet, funktion, miljöval och design. Dessa punkter har funnits med som en röd tråd genom hela teknik undervisningen. Eleverna fick först fylla i detta blad innan de började göra sin imovie.

Filmerna har de lagt på affärsbloggarna på Greenship. Nedan ser ni ett exempel. Riktigt imponerade av våra elever!Ett bra bedömningsunderlag för mig i tekniken!
Detta är förmågorna i teknik:
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Via teknikarbetet i från skiss till digitalritning i appen planner 5 D, till slutprodukten av huset så har eleverna fått möjlighet att utveckla alla förmågorna.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar