Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

söndag 3 maj 2015

Digitalaverktyg underlättar för bedömning i bild

I min tjänst undervisar jag ma/no/tk och bild i år 4-6. Vid betygsättning och omdömesskrivning i bildämnet  så upplever jag att det många gånger är svårt att samla in allt material från eleverna. De är otympliga eller hänger uppsatta på olika väggar.  Modellen för i år är att eleverna fotar sina verk och delar/droppar sin keynote/prezi/googlepresentation med mig.

Det fina med denna variant är att eleverna samtidigt kan göra en reflektion över sitt eget arbete och sina bilder. Vad är jag mest nöjd med i bilden, vad hade jag kunnat utveckla. Hur tycker jag att jag tolkat bilden etc.

Jag kan göra bedömningen hemma likväl som på jobbet. Tack kollega Lisa för att du gav mig den iden! Sprid vidare...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar