Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

onsdag 22 april 2015

En no-lektion med grund för bedömning.

Vi har arbetat kring kemiska reaktioner på olika sätt. Inspirerad av nationelltprov uppgift för något år sedan utförde vi detta experiment. Vi observerade vad som hände i burken. Jag hade tejpat fast en brustablett i locket på en plastburk, hällt i vatten och sedan vände jag burken upp och ner. Det blev en häftig raket. Vi diskuterade vad som hänt i burken, vilka ny ämnen kan ha bildats, ämnens olika tillstånd etc. 

Jag informerade eleverna att nu skulle vi göra detta test igen och sätta igång två burkar. Burkarna skulle skjutas upp samtidigt, eleverna fick fundera ut minst 4 saker att tänka på om man vill ha ett så rättvist resultat som möjligt.
Utifrån elevernas tankar gjorde vi experimentet  med två burkar. Vi reflekterade över vad mer som kunde ha påverkat resultaten eftersom vi inte lyckades få dem att skjutas upp samtidigt.

Filmburkar, tuggummiburkar fungerar toppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar