Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 25 augusti 2014

Ämnesintegrering

Våra nya ämnesövergripande  tankar har börjat slå rot.  Blickar tillbaka då och då på förra årets projekt "HouseofAlvik" som blev väldigt lyckat. Blir stolt när jag läser den fina artikeln i tidningen Origo. Tacksam över att de lyckades fånga projektet tankar på ett så bra sätt. I tidningsupplagan var det dessutom en massa fina bilder på våra duktiga elever i år 6.

Detta läsår hoppas vi på att kunna skapa ett ytterligare "super projekt" ;-). Den gröna linjen kommer att utgöra den röda tråden i vår undervisning. Miljö och hållbarutveckling kommer att vara fokusområden i såväl no som so ämnena.

Vi startade upp höstens arbete med att förbereda för kommande undervisning och uppdrag. Eleverna samarbetade, upptäckte, undersökte och tillverkade båtar samt vattenhjul. Vi besökte en skvaltkvarn för att se hur den fungerade. Eleverna skulle tillverka ett vattenhjul som snurrar så långsamt som möjligt och ett som snurrar så snabbt som möjligt. Hur skulle de se ut? Detta var arbetsuppgifterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar