Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 7 december 2015

Problemlösning

Upplever att elever många gånger har svårt att hitta en bra strategi för att lösa problem.
Utifrån variationsteorin började jag fundera i banorna "Vad är det som måste bli synliggjort, hur blir det synliggjort i elevensperspektiv.
Utifrån variationsteorin så blir det nya synligt i ett mönster av variation.

Hur varierar man problemlösningen så att den kritiskaaspekten blir synliggjord? Efter lite funderingar kom jag på idéen om att prova isolera de olika metoderna för problemlösning.
Exempel på metoder:

  1. Gissa och pröva
  2. Rita en bild
  3. Hitta mönster
  4. Gör en tabell
  5. Steg för steg
  6. Tänka logiskt
  7. Arbeta baklänges
  8. Rita ett diagram
  9. Använda ekvationer
Genom att fokusera på en strategi åt gången så synliggörs det som man vill att eleven ska uppmärksamma. Tänker att vid olika tillfällen ha olika outtalade "teman" för att eleverna ska upptäcka ex fördelarna med att använda bild som stöd, tabeller etc. Att isolera för att sedan eleverna själva ska kunna välja den strategi som är lämpligast för att lösa problemet. Att lyfta framgångsrika metoder hos eleverna.
Sedan hjälper jag dem att sätta etikett på det sätt de använd för att lösa problemet. Tänker utveckla denna metod under vårterminen hoppas och tror att den kommer att utveckla elevernas problemlösningsförmåga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar