Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

fredag 9 september 2016

OBS! Ny bloggportal

Nu testar jag webbstjärnans  webbpedagog blogg istället www.pedagogikochikt.se

Där fortsätter jag reflektera kring undervisning och digitala verktyg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar