Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

söndag 21 september 2014

Flippat

Läxornas vara och inte vara är ofta diskuterat. Det är inte svart eller vitt. Det är syftet bakom läxan som är det viktiga. Börjar se en trend att det är "fult" att ge läxor. Jag tycker att sådana diskussioner tar bort lärarnas proffessionalitet.  En läxa som verkligen ger en skjuts i skolarbetet är ex matte flippar.  Flipp

Eleverna kommer till skolan och är välförberedda på vad vi ska prata om och gå igenom. Jag kan direkt sätta dem i arbete och ge extra genomgång till de få som känner att de inte riktigt förstått. Lektionen blir så mycket mer effektiv. De elever som fastnar när jag har genomgång med mindre grupp kan se filmen igen. Tycker att detta arbetssätt ger ett bättre flyt i lektionerna och ger mig större möjlighet att stötta de svaga eleverna.

Använder flippar i såväl bild, teknik som No. Det blir som 10 extra lärare i klassrummet. Många gånger när de behöver hjälp hänvisar jag dem till att först se flipp. Oftast har de då förstått innan det är deras tur att få hjälp i klassrummet.

Den digitalatekniken skapar nya förutsättningar. Vilken skolutveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar