Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

måndag 29 september 2014

Förmågor och bloggande

Detta läsår har vi utvecklat bloggandet ytterligare. Eleverna driver själva egna bloggar. På GSO driver de egna affärer och kommer där att blogga om sitt liv på båten och i affären.
Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
Fokusområdet är miljö och hållbarutveckling. Uppdrag 6 och 7 ligger som grund för bedömning i både biologi och geografi.
Förmågor:

  • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
  • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, geografi

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i , naturen och samhället. biologi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar