Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

tisdag 18 augusti 2015

"Learning by doing"

I måndags startade vi upp arbetet. Vi arbetar för att utveckla vår personals tilltro och förmåga att använda IKT i undervisningen. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är devisen.

Vi hade olika workshops, googles applikationer var en del, framförallt appen blogger. Den gruppen tog hjälp av de instruktionsfilmer som finns länkade till höger på denna blogg.

Den grupp jag höll workshop med fick testa olika appar. Med hjälp av appen skulle de sedan för övriga presentera "Kunskap är makt"
Jag hade förberett tutorials till de tänkta apparna på en särskild blogg. Jag ville få mina kollegor att upptäcka hur lätt det är att lära sig nya appar via tutorials.  De fick sedan presentera sitt arbete med appen och delge varandra vad som varit lätt/svårt tänkbara användningsområden etc.

Appar/program som undersöktes

Explain everything
Edpuzzle
Geoquiz
Puppetpals
Stopmotion
Thinglink

En app som jag verkligen förordar är edpuzzle. Vilka användningsområden. I alla ämnen ser jag nya möjligheter via detta program/app - ett omdefinieratlärande.


Dagen avslutades med skattjakt via xnotes

Denna app är otroligt bra. Har själv tänkt skicka meddelanden till eleverna inför skolstart. Har även tänkt lägga ut matematikproblem kopplade till platsen de står på/alt biologiuppgift. En annan app med liknande funktion är GeoQuiz. Den fungerar också utan wifi med hjälp av gps´n i ipaden. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar