Tänker mig bloggen som en inspirationsbank men även ett sätt för mig att reflektera över den egna undervisningen. Arbetar som ma/no/bd/tk lärare i år 4-6. Att hitta arbetssätt som synliggör elevernas förmågor är utmaningen. Storyfication-driver mitt arbete. IKT ledstjärnan.

torsdag 27 augusti 2015

Träningsläger

Förra året blev vi "inslängda" i arbetet med ipads eftersom våra MacBooks byttes ut. Vi fick lära oss den hårda vägen, med eleverna. Mycket frustration, men jag lovar att både vi och eleverna lärde oss sjukt mycket, men inget jag är beredd på att gå igenom igen

Detta år ville vi skola in eleverna i arbetet genom ett "träningsläger"

Jag skapade en testblogg, eleverna skapade sina gmailkonton. Jag har gjort instruktionsfilmer för alla moment vi genomförde.
Vi såg detta som en möjlighet att även få in källkritik, så vi samtalade innan en hel del om vad källor är och hur man kan avgöra om en källa är trovärdig eller ej.  Vilka bilder får du använda? Faktakunskaperna är kopplade till biologin och reflektionerna skedde genom det digitalamediet. Eleverna har fått publicera allt arbete på vår "test"blogg.  Tror verkligen att detta träningsläger kommer att underlätta höstens "storyfication" projekt, som vi förövrigt introducerar nästa onsdag. Detta läsår är det mer sci-fi över projektet. Spännande och absolut superkul.  Dessutom en klassrumsforskning som genomsyrar projektet. Kan knappast bli bättre :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar